Baza znanja

Pogoji uporabe za spletno gostovanje

1. SPREJEMLJIVOST PRAVIL Na strežniku 999.si posredujemo storitev gostiteljstva uporabniških spletnih strani, ki je pogojeno s Pogoji uporabe katere ravnokar berete.

2. OPIS STORITVE Na strežniku 999.si nudimo Uporabnikom plačljivo gostovanje spletnih strani (v nadaljevanju "Storitve") in druge s tem povezane storitve.

3. VEDENJE UPORABNIKOV Uporabnik se strinja, da so vse informacije, podatki, besedila, programska oprema, glasba, zvoki, fotografski material, grafika, video, sporočila ali drug material (v nadaljevanju "Vsebina"), pa naj bodo posredovane javno ali zasebno, podvržene osebni odgovornosti osebe, od katere Vsebina izvira. To pomeni, da je Uporabnik v celoti odgovoren za vso Vsebino, ki jo nalaga, prikazuje ali na kak drug način posreduje preko Storitev. 999.si ne nadzira Vsebine, posredovane preko Storitev in tako ne jamči za točnost, etičnost ali kakovost take Vsebine. Uporabnik se strinja, da je lahko z uporabo Storitev podvržen Vsebini, ki je nasilna, nespodobna ali vprašljiva. Uporabnik se strinja, da Storitev ne uporablja za: (i) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kakršnekoli Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, nadlegujoča, nasilna, vulgarna, obscena, v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov posameznika, sovražna ali pa rasistično, etnično ali kako drugače vprašljiva; (ii) kakršenkoli način škodovanja mladoletnim osebam; (iii) predstavljanje samega sebe kot druge osebe, vključujoč, a ne izključno uslužbenca 999.si-a ali kakorkoli drugače potvarjati svojo identiteto; (iv) ponarejanje "header" nizov ali kakorkšnokoli drugačno manipuliranje z identifikacijskimi nizi z namenom prikritja resničnega izvora katerekoli Vsebine, posredovane preko Storitev ali pa postavljanje prepovedanih oziroma z geslom zaščitenih strani, ali skritih strani oziroma slik (tistih, do katerih ni možno priti preko povezav z drugih dostopnih strani); (v) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, za posredovanje katere nima zakonske pravice na podlagi kateregakoli zakona ali pogodbenega razmerja (npr. notranje informacije, zaupne informacije, dobljene na podlagi delovnega razmerja ali drugih zaupnih dogovorov); (vi) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, ki krši katerikoli patent, blagovno znamko, trgovske skrivnosti, avtorske pravice ali druge lastniške pravice katerekoli osebe; (vii) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kateregakoli materiala, ki vsebuje programske viruse ali katerokoli računalniško kodo, datoteke ali programe, narejene da bi motili, uničili ali omejili funkcionalnost kateregakoli računalniškega programa ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme; (viii) vmešavanje v ali motenje Storitev ali strežnikov oziroma računalniških mrež (v nadaljevanju "Mrež"), povezanih v Storitev, ali pa ravnanje v nasprotju s katerimikoli zahtevami, pravili ali predpisi Mrež, povezanih v Storitev; (ix) namerno ali nenamerno kršenje kateregakoli lokalnega, državnega ali mednarodnega zakona; (x) sovražno obnašanje ali kako drugo obliko nadlegovanja drugih oseb; (xi) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih Uporabnikov; (xii) promoviranje ali preskrbovanje z navodili za nezakonite dejavnosti, promoviranje fizičnega poškodovanja katerekoli skupine ali posameznika, ali promoviranje krutega ravnanja z živalmi. To vključuje tudi, a ni omejeno na navodila za izdelavo bomb, eksplozivnih teles in drugega orožja; (xiii) uporabo svoje domače strani za vhod ali prijavo na drugo domačo stran, pa naj bo ta na 999.si ali pa kjerkoli drugje; (xiv) prekomerno uporabo CPU in RAM pomnilnika (>10%); (xv) prekomerno število datotek (inodes) (>300.000); (xvi)  pošiljanje velike količine e-pošte naslovnikom, od katerih nima dovoljenja za prejem le teh (SPAM) ; (xvii) uporabo torrent in IRC protokola;

4. Uporaba neomejenega prostora: Neomejen prostor velja za datoteke, ki bodo dosegljive iz spleta. Prepovedana je uporaba neomejenega prostora za hrambo varnostnih kopij, online shrambo, arhiv elektronskih datotek, dokumentov, log datotek in ostalega kar ni neposredno povezano s spletno stranjo. V primeru kršitve člena 4 se spletno gostovanje za naročnika ukine.

5. RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA: (i) UPORABLJA STORITVE NA LASTNO ODGOVORNOST. (ii) 999.si NE ZAGOTAVLJA, DA: (a) BO STORITEV ZADOVOLJILA NJEGOVE POTREBE, (b) BO STORITEV NEPREKINJENA, VARNA ALI BREZ NAPAK, (c) BODO REZULTATI, DOBLJENI Z UPORABO STORITEV, TOLNI ALI ZANESLJIVI, (d) BO KAKOVOST PROIZVODOV, STORITEV, INFORMACIJ ALI DRUGEGA MATERIALA, PRIDOBLJENEGA PREKO STORITEV, TAKŠNA, KOT JO PRILAKUJE, IN (e) BODO KATEREKOLI NAPAKE ODPRAVLJENE. (iii) VSAK MATERIAL NA KATERIKOLI NALIN PRIDOBLJEN PREKO UPORABE STORITVE UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST. ZA VSAKO ŠKODO, NASTALO ZARADI UPORABE TAKEGA MATERIALA ODGOVARJA UPORABNIK SAM. (iv) KATERIKOLI NASVET ALI INFORMACIJA, PRIDOBLJENA PREKO 999.si-A ALI PREKO STORITEV, PA NAJ BO USTNA ALI NAPISANA, NE KREIRA KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, KI NI POSEBEJ ZAPISANA V PU.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA 999.si NI ODGOVOREN ZA KATEROKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJULNO, POSEBNO, POSLEDILNO ALI VZORLNO ŠKODO, VKLJULUJOL A NE OMEJUJOL NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBILKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEPOPISLJIVIH ŠKOD (TUDI, LE JE BIL 999.si OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKE ŠKODE), KI JE POSLEDICA: (i) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE; (ii) STROŠKOV PRIDOBITVE NADOMESTNIH DOBRIN IN STORITEV KOT POSLEDICE PRIDOBITVE KATERIHKOLI DOBRIN, PODATKOV, INFORMACIJ ALI STORITEV PREKO STORITVE; (iii) NEPOOBLAŠLENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMEMBE UPORABNIKOVIH PRENOSOV ALI PODATKOV; (iv) IZJAV ALI VEDENJA KATEREKOLI TRETJE OSEBE NA STORITVI; ALI (v) KATEREKOLI DRUGE STVARI, KI JE POVEZANA S STORITVIJO.

7. REGISTRACIJA, PODALJŠANJE, PRENOS DOMEN TIPA .SI
(i)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S SPLOŠNIMI POGOJI ZA .SI DOMENE, KI SO OBJAVLJENI NA 20081006SplosniPogoji.pdf
(ii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI POSTOPKA ARDS, KI SO OBJAVLJENI NA b_postopekARDS-v3.pdf
(iii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI ZA UPORABO STORITVE ISKANJA WHOIS, KI SO OBJAVLJENI NA 0081006WHOIS.pdf
(iv)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI JE OBJAVLJENA NA pravilnikZVOP.pdf
(v)FIZIČNE OSEBE LAHKO V 16 DNEH ZAHTEVAJO VRAČILO CELOTNE KUPNINE ZA DOMENE .SI, V KOLIKOR DOMENE ŠE NISO AKTIVIRALI (VPISALI IMENSKIH STREŽNIKOV)

8. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi TELESPLET d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Telesplet d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

9. Politika zasebnosti

Ponudnik osebnim podatkom naročnikov posveča veliko pozornosti in v skrbno ravnanje z njimi vlaga veliko truda. Ponudnik se zavezuje, da (osebne) podatke naročnikov primerno varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in EU uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

9.1.

Razlaga osnovnih pojmov

Za razumevanje politike zasebnosti ponudnika je ključnega pomena pravilno razumevanje osnovnih pojmov, ki se uporabljajo v zvezi z zbiranjem in procesiranjem osebnih podatkov.

Osebni podatek: vsak podatek, na podlagi katerega lahko posredno ali neposredno prepoznamo določeno osebo.

Procesiranje osebnih podatkov: vsaka operacija – samodejna ali ročna – nad osebnimi podatki. Vključuje lahko zbiranje podatkov, snemanje, shranjevanje, prenašanje, pregledovanje, uporabo ali podobno aktivnost.

Kontrolor: vsaka pravna ali fizična oseba, tudi javna, vladna ali druga organizacija, ki samostojno ali v kooperaciji z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali organizacijami razpolaga z osebnimi podatki.

Procesor: vsaka pravna ali fizična oseba, tudi javna, vladna ali druga organizacija, ki razpolaga z osebnimi podatki v imenu kontrolorja.

9.2.

Obveza k varovanju osebnih podatkov

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in uporabi zakupljenih storitev podatke prenaša izključno prek s šifriranjem zavarovane HTTPS/SSL povezave.

Ponudnik naročnikove osebne podatke hrani znotraj EU območja in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti – podrobnosti.

Ponudnik naročniku zagotavlja, da tako za dostop do njegovih podatkov osebne narave kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja zavarovano programsko opremo, ki:

 • nepooblaščenim osebam preprečuje dostop do podatkov;
 • omogoča dostop zgolj pooblaščenim osebam s strani ponudnika (npr. zaposleni);
 • pooblaščenim osebam omogoča dostop izključno do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kvalitetno izvajanje svojega dela;
 • beleži vsak dostop do osebnih podatkov.

9.3.

Ponudnik kot Kontrolor

To poglavje se osredotoča na varovanje osebnih podatkov naročnika, navedenih v naslednjem odstavku. Pregled politike varovanja podatkov na strežniških okoljih si oglejte v poglavju 12.4. Ponudnik kot Procesor.

Za potrebe kakovostnega izvajanja storitev, ki jih ponudnik zagotavlja svojim naročnikom, ponudnik zbira naslednje (osebne) podatke naročnikov:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • geslo v zgoščeni obliki,
 • IP naslov,
 • ostale podatke, ki jih naročnik ob naročilu vnese na ponudnikovi spletni strani.

Interesi oziroma zakonita podlaga za zbiranje in obdelavo naštetih osebnih podatkov so naslednje aktivnosti:

 • za namen realizacije zakupljenih storitev: spletno gostovanje, registracija domen, izdaja SSL certifikatov itd.;
 • za namen obveščanja naročnikov o stanju naročenih storitev: potek domene, podaljšanje domene, tehnična obvestila, administrativna obvestila itd.;
 • za namen obveščanja naročnikov z relevantnimi informacijami, ki omogočajo nemoteno in varno uporabo naročenih storitev.

Ponudnik ne odgovarja za točnost vpisanih podatkov s strani naročnika, saj ponudniku ni na razpolago učinkovite in zakonite metode, s katero bi osebne podatke naročnika lahko verificiral. Za točnost podatkov, ki so obvezna podlaga za možnost kakovostne in celostne zagotovitve delovanja naročenih storitev, je odgovoren naročnik sam. Pravilni podatki so obvezni tudi za zagotavljanje ustrezne podpore naročnikov pri uporabi naročenih storitev.

Zaradi zagotavljanja visoke stopnje varnosti podatkov naročnikov, kar predstavlja zakoniti interes, ponudnik zbira tudi IP naslove naročnikov, iz katerih ta dostopa do spletnih strani, aplikacij in ponudnikovega strežniškega okolja.

Z izjemo piškotkov se vsi navedeni podatki pri ponudniku hranijo trajno oziroma do preklica. Sejni piškotki, ki so nujni za delovanje nekaterih funkcionalnosti (npr. za prijavo v naročniški center), se pri ponudniku hranijo zgolj v času trajanje uporabe storitve, nato pa so samodejno trajno odstranjeni.

Ponudnik za namen analize obiskanosti in uporabe spletnih strani uporablja:

 • orodje Google Analytics, ki je nastavljeno tako, da brez izrecne privolitve ne hrani osebnih podatkov obiskovalcev (npr. IP naslova);
 • ponudnikovo programsko opremo, ki ne shranjuje osebnih podatkov obiskovalcev.

Z uporabo naročniškega centra, ki ga ponudnik neprestano in brezplačno nudi naročniku v uporabo, lahko naročnik kadar koli zahteva izpis ali izbris svojih osebnih podatkov. Naročnik razume in se strinja, da:

 • je izbris osebnih podatkov mogoč le v primeru, da naročnik pri ponudniku nima aktivnih storitev;
 • po izbrisu osebnih podatkov naročnika le-ta ne bo več mogel dostopati do naročniškega centra;
 • izbris osebnih podatkov ne pomeni tudi izbrisa dokumentacije (predračuni, računi, dobropisi itd.). Dokumentacijo je ponudnik še naprej dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik razume in se strinja, da podatki od 30 do 60 dni po opravljenem izbrisu še vedno obstajajo v ponudnikovih primarnih in sekundarnih rezervnih kopijah. Po omenjenem časovnem roku so s proceduro rednih rotacij (izbrisom) rezervnih kopij podatki naročnika samodejno izbrisani tudi iz sistema rezervnih kopij.

9.4.

Ponudnik kot Procesor

Ponudnik se kot Procesor osebnih podatkov zavezuje, da:

 • bo naročnikove podatke hranil in procesiral zgolj za namen zagotavljanja kakovostnega izvajanja zakupljenih storitev;
 • bo oglaševalske aktivnosti na podlagi zbranih osebnih podatkov naročnika izvajal zgolj z njegovim izrecnim privoljenjem;
 • bo naročnika obvestil v primerih, ko bo imel do podatkov dostop kateri koli od ponudnikovih pogodbenih partnerjev;
 • bo upošteval stroge varnostne standarde, ki naročniku zagotavljajo visok nivo varnosti osebnih podatkov.

Podatki, ki so shranjeni na ponudnikovem strežniškem okolju, so v celoti last naročnika. Ponudnik do teh podatkov ne dostopa v nobenem primeru, razen izključno v namen zagotavljanja kakovostnega izvajanja zakupljenih storitev v okviru Pogojev uporabe.

Do podatkov naročnika ponudnik dostopa zgolj v naslednjih primerih:

 • v okviru podpore uporabniku, ko je za korektno pomoč naročniku pri uporabi storitev potreben dostop do podatkov;
 • dostop s strani ponudnikove programske opreme, ki ves čas samodejno spremlja pravilnost delovanja strežniških okolij in sistemov ter načine njihove rabe;
 • na podlagi pisne zahteve sodnega ali državnega organa v okviru izvajanja njegove zakonite funkcije.

Naročnik razume in se strinja, da se podatki po poteku zakupljenih storitev na ponudnikovih strežniških okoljih hranijo od 30 do 60 dni, na sistemih rezervnih kopij pa od 30 do 90 dni od dneva poteka posamezne storitve. Po navedenem časovnem obdobju se podatki v celoti in trajno odstranijo, brez možnosti povrnitve, iz vseh strežniških okolij ter rezervnih sistemov ponudnika.

Datum zadnje spremembe : 25.5.2018 - Politika zasebnosti - GDPRVam je prispevek pomagal?

Dodaj med priljubljene Dodaj med priljubljene

Natisni ta prispevek Natisni ta prispevek


Powered by WHMCompleteSolution