Baza znanja

Pogoji uporabe za spletno gostovanje

1. SPREJEMLJIVOST PRAVIL Na strežniku 999.si posredujemo storitev gostiteljstva uporabniških spletnih strani, ki je pogojeno s Pogoji uporabe katere ravnokar berete.

2. OPIS STORITVE Na strežniku 999.si nudimo Uporabnikom plačljivo gostovanje spletnih strani (v nadaljevanju "Storitve") in druge s tem povezane storitve.

3. VEDENJE UPORABNIKOV Uporabnik se strinja, da so vse informacije, podatki, besedila, programska oprema, glasba, zvoki, fotografski material, grafika, video, sporočila ali drug material (v nadaljevanju "Vsebina"), pa naj bodo posredovane javno ali zasebno, podvržene osebni odgovornosti osebe, od katere Vsebina izvira. To pomeni, da je Uporabnik v celoti odgovoren za vso Vsebino, ki jo nalaga, prikazuje ali na kak drug način posreduje preko Storitev. 999.si ne nadzira Vsebine, posredovane preko Storitev in tako ne jamči za točnost, etičnost ali kakovost take Vsebine. Uporabnik se strinja, da je lahko z uporabo Storitev podvržen Vsebini, ki je nasilna, nespodobna ali vprašljiva. Uporabnik se strinja, da Storitev ne uporablja za: (i) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kakršnekoli Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, nadlegujoča, nasilna, vulgarna, obscena, v nasprotju z zakonom o varovanju osebnih podatkov posameznika, sovražna ali pa rasistično, etnično ali kako drugače vprašljiva; (ii) kakršenkoli način škodovanja mladoletnim osebam; (iii) predstavljanje samega sebe kot druge osebe, vključujoč, a ne izključno uslužbenca 999.si-a ali kakorkoli drugače potvarjati svojo identiteto; (iv) ponarejanje "header" nizov ali kakorkšnokoli drugačno manipuliranje z identifikacijskimi nizi z namenom prikritja resničnega izvora katerekoli Vsebine, posredovane preko Storitev ali pa postavljanje prepovedanih oziroma z geslom zaščitenih strani, ali skritih strani oziroma slik (tistih, do katerih ni možno priti preko povezav z drugih dostopnih strani); (v) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, za posredovanje katere nima zakonske pravice na podlagi kateregakoli zakona ali pogodbenega razmerja (npr. notranje informacije, zaupne informacije, dobljene na podlagi delovnega razmerja ali drugih zaupnih dogovorov); (vi) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja katerekoli Vsebine, ki krši katerikoli patent, blagovno znamko, trgovske skrivnosti, avtorske pravice ali druge lastniške pravice katerekoli osebe; (vii) nalaganje, prikazovanje ali za kak drug način posredovanja kateregakoli materiala, ki vsebuje programske viruse ali katerokoli računalniško kodo, datoteke ali programe, narejene da bi motili, uničili ali omejili funkcionalnost kateregakoli računalniškega programa ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme; (viii) vmešavanje v ali motenje Storitev ali strežnikov oziroma računalniških mrež (v nadaljevanju "Mrež"), povezanih v Storitev, ali pa ravnanje v nasprotju s katerimikoli zahtevami, pravili ali predpisi Mrež, povezanih v Storitev; (ix) namerno ali nenamerno kršenje kateregakoli lokalnega, državnega ali mednarodnega zakona; (x) sovražno obnašanje ali kako drugo obliko nadlegovanja drugih oseb; (xi) zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov drugih Uporabnikov; (xii) promoviranje ali preskrbovanje z navodili za nezakonite dejavnosti, promoviranje fizičnega poškodovanja katerekoli skupine ali posameznika, ali promoviranje krutega ravnanja z živalmi. To vključuje tudi, a ni omejeno na navodila za izdelavo bomb, eksplozivnih teles in drugega orožja; (xiii) uporabo svoje domače strani za vhod ali prijavo na drugo domačo stran, pa naj bo ta na 999.si ali pa kjerkoli drugje; (xiv) prekomerno uporabo CPU in RAM pomnilnika (>10%); (xv) prekomerno število datotek (inodes) (>300.000); (xvi)  pošiljanje velike količine e-pošte naslovnikom, od katerih nima dovoljenja za prejem le teh (SPAM) ; (xvii) uporabo torrent in IRC protokola;

4. Uporaba neomejenega prostora: Neomejen prostor velja za datoteke, ki bodo dosegljive iz spleta. Prepovedana je uporaba neomejenega prostora za hrambo varnostnih kopij, online shrambo, arhiv elektronskih datotek, dokumentov, log datotek in ostalega kar ni neposredno povezano s spletno stranjo. V primeru kršitve člena 4 se spletno gostovanje za naročnika ukine.

5. RAZBREMENITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA: (i) UPORABLJA STORITVE NA LASTNO ODGOVORNOST. (ii) 999.si NE ZAGOTAVLJA, DA: (a) BO STORITEV ZADOVOLJILA NJEGOVE POTREBE, (b) BO STORITEV NEPREKINJENA, VARNA ALI BREZ NAPAK, (c) BODO REZULTATI, DOBLJENI Z UPORABO STORITEV, TOLNI ALI ZANESLJIVI, (d) BO KAKOVOST PROIZVODOV, STORITEV, INFORMACIJ ALI DRUGEGA MATERIALA, PRIDOBLJENEGA PREKO STORITEV, TAKŠNA, KOT JO PRILAKUJE, IN (e) BODO KATEREKOLI NAPAKE ODPRAVLJENE. (iii) VSAK MATERIAL NA KATERIKOLI NALIN PRIDOBLJEN PREKO UPORABE STORITVE UPORABLJA NA LASTNO ODGOVORNOST. ZA VSAKO ŠKODO, NASTALO ZARADI UPORABE TAKEGA MATERIALA ODGOVARJA UPORABNIK SAM. (iv) KATERIKOLI NASVET ALI INFORMACIJA, PRIDOBLJENA PREKO 999.si-A ALI PREKO STORITEV, PA NAJ BO USTNA ALI NAPISANA, NE KREIRA KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, KI NI POSEBEJ ZAPISANA V PU.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI UPORABNIK RAZUME IN SE STRINJA, DA 999.si NI ODGOVOREN ZA KATEROKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJULNO, POSEBNO, POSLEDILNO ALI VZORLNO ŠKODO, VKLJULUJOL A NE OMEJUJOL NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBILKA, DOBRE VOLJE, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEPOPISLJIVIH ŠKOD (TUDI, LE JE BIL 999.si OPOZORJEN NA MOŽNOST TAKE ŠKODE), KI JE POSLEDICA: (i) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE; (ii) STROŠKOV PRIDOBITVE NADOMESTNIH DOBRIN IN STORITEV KOT POSLEDICE PRIDOBITVE KATERIHKOLI DOBRIN, PODATKOV, INFORMACIJ ALI STORITEV PREKO STORITVE; (iii) NEPOOBLAŠLENEGA DOSTOPA DO ALI SPREMEMBE UPORABNIKOVIH PRENOSOV ALI PODATKOV; (iv) IZJAV ALI VEDENJA KATEREKOLI TRETJE OSEBE NA STORITVI; ALI (v) KATEREKOLI DRUGE STVARI, KI JE POVEZANA S STORITVIJO.

7. REGISTRACIJA, PODALJŠANJE, PRENOS DOMEN TIPA .SI
(i)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S SPLOŠNIMI POGOJI ZA .SI DOMENE, KI SO OBJAVLJENI NA 20081006SplosniPogoji.pdf
(ii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI POSTOPKA ARDS, KI SO OBJAVLJENI NA b_postopekARDS-v3.pdf
(iii)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILI ZA UPORABO STORITVE ISKANJA WHOIS, KI SO OBJAVLJENI NA 0081006WHOIS.pdf
(iv)UPORABNIK V CELOTI RAZUME IN SE STRINJA S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI JE OBJAVLJENA NA pravilnikZVOP.pdf
(v)FIZIČNE OSEBE LAHKO V 16 DNEH ZAHTEVAJO VRAČILO CELOTNE KUPNINE ZA DOMENE .SI, V KOLIKOR DOMENE ŠE NISO AKTIVIRALI (VPISALI IMENSKIH STREŽNIKOV)

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi TELESPLET d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Telesplet d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.Vam je prispevek pomagal?

Dodaj med priljubljene Dodaj med priljubljene

Natisni ta prispevek Natisni ta prispevek